Koppeling alarmcentrales

Steeds meer particuliere alarmcentrales koppelen met SequriX. Dankzij de koppeling sturen alarmcentrales alarmmeldingen automatisch door naar de juiste beveiliger op locatie. Zij ontvangen de melding direct op de smartphone waardoor telefonisch contact met de centrale niet meer nodig is. SequriX houdt bij het doorzetten van meldingen rekening met variabelen als het type alarm en de GPS-coördinaten van de dienstdoende beveiliger. Wilt u als beveiligingsbedrijf gebruik maken van deze koppeling? Neem dan contact met ons op.

ONTDEK SEQURIX Bekijk de mogelijkhedenPROBEER GRATIS

Automatische dispatch

Automatische dispatch alarmmeldingen

SequriX stuurt, zonder telefonisch contact met de alarmcentrale, alarmmeldingen door naar uw beveiligers op locatie. De beveiliger ontvangt de melding op de smartphone en beschikt in een handomdraai over alle instructies die nodig zijn om een alarmmelding op te volgen. Is de beveiliger klaar met de taak? Dan stuurt u, eventueel na controle en wijzigingen, eenvoudig de digitale rapportage naar uw klanten.

Digitale controle alarminschakeling

Dankzij de koppeling is het ook mogelijk status van de alarminschakeling digitaal te controleren. Beveiligers activeren het alarm en sturen met hun smartphone een melding naar de alarmcentrale. Zodra de verificatie heeft plaatsgevonden, ontvangt de beveiliger een melding op de smartphone en kan direct met de volgende taak vervolgd worden. Ook hiervoor is telefonisch contact met de alarmcentrale niet langer nodig.

Controle alarminschakeling

Hoe het werkt:

  1. De PAC ontvangt de alarmmelding van een object
  2. De alarmmelding wordt digitaal naar de juiste beveiliger op dienst gestuurd
  3. De beveiliger ontvangt de alarmmelding op de smartphone en registreert bevindingen
  4. De afhandeling wordt doorgestuurd naar de PAC en bevindingen zijn direct te zien in de backoffice

De voordelen:

  • Verkort aanrijtijden
  • Digitale controle alarminschakeling
  • Sneller weer onderweg
  • Alarmrapportages controleren voordat ze naar de klant gaan
  • Raak geen enkele alarmbon meer kwijt
Aangesloten Partners