In een sterk veranderende wereld post-corona, zijn technologie en de (particuliere) beveiligingsbranche in een stroomversnelling geraakt en sindsdien onlosmakelijk met elkaar verbonden. Trends in de beveiligingsbranche ontwikkelen zich hierdoor razendsnel. Benieuwd welke trends en technologische ontwikkelingen in 2023 een grote impact gaan hebben op fysieke beveiliging? In dit blog leest u welke van invloed gaan zijn op uw beveiligingsbedrijf.

1. Krapte op de arbeidsmarkt

Technologische ontwikkelingen in de particuliere beveiligingsbranche gaan gepaard met uitdagingen. In deze branche is namelijk een steeds groter structureel tekort aan arbeidskrachten voor fysieke beveiliging. Daarnaast is het moeilijk om de juiste competenties en partners te vinden in relatie tot technologie.

In het onlangs verschenen rapport van COESS (2022) ‘Labour shortages in Private Security’ geeft 92% van de respondenten aan moeite te hebben met het vinden van personeel en 68% van de respondenten worstelt met de adoptie van technologie in combinatie met de juiste competenties. De Coronapandemie heeft daarnaast ook impact gehad op een forse uitstroom van gekwalificeerde arbeidskrachten voor fysieke beveiliging.

De impact van de arbeidskrapte binnen de beveiligingsbranche is zo groot dat er verwacht wordt dat beveiligingsbedrijven niet in staat zijn om aan de marktvraag te voldoen, ook de gewenste service is naar verwachting niet de standaard die beveiligingsbedrijven willen leveren. Veel bedrijven zien dit als een serieuze bedreiging voor de ontwikkelingen van hun diensten en service. Het vinden van goed geschoold personeel met de juiste competenties gaat in 2023 een nog grotere uitdaging worden, maar biedt ook kansen vanuit een technologisch perspectief.

2. Omarmen van technologie

Beveiligingsbedrijven die technologische trends omarmen, hebben een duidelijke voorsprong op de concurrentie. De beveiligingsmarkt, die nu 39,1 miljard dollar waard is, zal tegen 2025 een hoge vlucht nemen, deels als gevolg van nieuwe technologie. Technologische trends in de particuliere beveiligingsbranche richten zich op: Kunstmatige intelligentie automation (AI), mobiele applicaties voor workforce management, automatiseren van bedrijfsprocessen en training tools learning management systems (Coles, 2022).

3. Kunstmatige intelligentie in de particuliere beveiligingsbranche

Beveiligen op afstand is in een stroomversnelling geraakt door Corona. Kunstmatige intelligentie (AI) in combinatie met fysieke beveiliging is in 2023 voornamelijk gericht op geavanceerde videobewaking. Machine- of deep learning wordt voornamelijk toegepast in het gebruik van video analytics.

Zo worden video analytics steeds vaker toegepast in de beveiligingsbranche waarbij het vooral als ondersteuning dient bij de surveillanten in het veld. Dankzij AI zijn camera’s (of eigenlijk de toepassingen achter de camera) steeds beter in staat om beslissingen te nemen op basis van de waargenomen beelden.

Een belangrijke kanttekening van deze AI-technologie binnen de beveiligingsbranche is dat de business case AI ten opzichte van de centralist die beslissingen neemt nog moeilijk te bepalen is. Belangrijk is wel dat video AI een steeds prominentere plaats in zal nemen in de particuliere beveiligingsbranche, met name wanneer bedrijven dezelfde technologie gaan inzetten in het beheer van hun objecten en het optimaliseren van bedrijfsprocessen door video AI.

4. Mobiele applicaties voor workforce management

Mobiele applicaties voor workforce management nemen een steeds prominentere plek in om beveiligers effectiever en efficiënter te laten zijn in het veld. Uitgangspunten bij het gebruik van Workforce management software zijn first time right, data driven en profitability.

  • First time right: kan ik processen foutloos en in één keer afhandelen?
  • Data driven: kan ik op basis van verzamelde data rationele beslissingen nemen over mijn bedrijf?
  • Profitability: kan ik met hetzelfde team meer werk verzetten en doormiddel van samenwerken grotere klussen aan?

Een trend die in workforce management steeds belangrijker zal worden is de mogelijkheid om binnen de oplossingen andere partijen (onderaannemers) te contracteren en om werk digitaal te kunnen uitbesteden. Met name vanuit arbeidskrapte zal de trend van (digitaal) samenwerken met marktpartijen een grotere vlucht nemen. Ook zal cameratoezicht meer geïntegreerd raken met workforce management om zodoende marktpartijen en de particuliere beveiligingsbranche dichter bij elkaar te brengen.

5. Optimaliseren van interne en externe bedrijfsprocessen

Het optimaliseren van interne en externe bedrijfsprocessen zal een steeds grotere rol gaan spelen in workforce management software in de zogenaamde ‘integrated security solutions’ waarbij video, alarmmanagement, planning en operations volledig met elkaar zijn geïntegreerd. Een belangrijke technologische trend is dat marktpartijen gezamenlijke proposities ontwikkelen en deze gaan inzetten om beveiligingsbedrijven te helpen om met hetzelfde team meer te kunnen doen.

6. Learning management systems

Door de toename van technologische innovaties in 2023 in fysieke beveiliging is het ook van belang medewerkers continu te trainen en verder te ontwikkelen om deze technologie te gebruiken en op de juiste manier in te zetten. Belangrijke technologische ondersteuning hierbij zijn ‘learning management systems’. Deze platforms zullen een belangrijke meerwaarde hebben in beveiligingsbedrijven om medewerkers continu te blijven trainen en ook op het gebied van binden en boeien en medewerkerstevredenheid aan boord te houden.

Blijf trends in de beveiligingsbranche op de voet volgen

Beveiligingsbedrijven die durven te investeren in technologische ondersteuningen en innovaties zullen op de langere termijn succesvoller zijn om aan de marktvraag te blijven voldoen. Daarnaast zullen ze beter in staat zijn om beveiligers te binden en boeien en zijn ze effectiever en efficiënter bij het inzetten van beveiligingsmedewerkers. Een belangrijke tip: zorg ervoor dat drie principes bij de aanschaf van technologische innovatie in het middelpunt staan: first time right, data driven en profitability.

Meer weten over wat deze drie uitgangspunten voor uw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!