SequriX Privacy Policy

Privacy Policy

SequriX is een softwaresysteem waarmee alarmopvolgingen, surveillance- en receptiediensten worden gedigitaliseerd. Het systeem is speciaal ontwikkeld voor beveiligingsbedrijven, waarin de wensen van de beveiligingsondernemer zijn verwerkt. Met SequriX krijgt u 24 uur per dag, zeven dagen per week via een beveiligde verbinding volledig inzicht van en overzicht in uw bedrijfsprestaties. Alles wordt geregeld vanuit één centraal systeem, papieren alarmbonnen zijn niet langer nodig!

Verzamelde gegevens

Voor optimaal gebruik van SequriX worden gegevens over de locatie van het apparaat verzameld. Daarnaast wordt toegang verkregen tot sms/mms gebruik voor het éénmalig registreren van de app op het apparaat. SequriX wil de camera van het apparaat gebruiken om foto’s te kunnen nemen, zodat deze foto’s bruikbaar zijn in de SequriX app. Tenslotte heeft SequriX toegang nodig tot andere bestanden, waaronder foto, media en overige bestanden die op het apparaat zelf dan wel extern opgeslagen zijn. SequriX zal uw foto, media en overige bestanden op het apparaat zelf dan wel extern opgeslagen niet wijzigen, verwijderen of delen.

Beveiliging

SequriX hanteert een beveiligingsniveau dat in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarnaast worden uw gegevens versleuteld. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde.

Alle gegevens uit taken die als gereed zijn aangemeld, worden direct via een beveiligde verbinding verzonden naar de SequriX backoffice. De gegevens zijn daarna nog maar een beperkte tijd zichtbaar op het apparaat. Dit dient als extra beveiliging van uw gegevens. Zonder uw toestemming worden de door SequriX verzamelde data niet gedeeld of verwerkt voor andere doeleinden dan de geboden dienst.

Inzage, correctie en recht van verzet

U heeft de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u deze indien mogelijk zelf wijzigen en/of verwijderen, of ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. U kunt dit per e-mail melden via info@sequrix.com, telefonisch via het nummer +31(0)53 480 3123, of per post via postbus 1243, 7500 BE te Enschede. SequriX is statutair gevestigd aan Capitool 13, 7521 PL te Enschede.

Aanpassen Privacy Policy

SequriX behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Gebruik van deze applicatie betekent dat u instemt met deze Privacy Policy en met de Algemene Voorwaarden.