Kiest uw beveiligingsbedrijf voor de meest efficiënte manier van werken? In deze blog leest u hoe SequriX u helpt bij het uitvoeren van objectbeveiliging en receptietaken. Zo houden beveiligers op een desktop of tablet een logboek bij, inclusief bezoekersregistraties en voor interne en externe rondes switchen zij eenvoudig naar de mobiele applicatie. Dit alles vindt plaats in een online beveiligde omgeving.

Dienstoverschrijdend logboek

Voor de dagelijkse activiteiten bij objectbeveiliging, op vaste posten of bij receptiediensten is SequriX een handige tool die beveiligers optimaal ondersteunt bij hun werkzaamheden. Op een PC of tablet registreren zij de dagelijkse activiteiten op zelf te configureren categorieën. In het logboek zijn ook de geregistreerde activiteiten uit het verleden zichtbaar zijn. Dit vereenvoudigt de dienstoverdracht en met de zoekfunctie worden specifieke meldingen uit het verleden snel teruggevonden. Ook bezoekersregistraties zijn dienstoverschrijdend waardoor beveiligers te allen tijde op de hoogte zijn van de situatie op het object.

Specifiek rapport

Indien er een incident is geweest of officiële melding gemaakt moet worden, zet u een logboekitem eenvoudig om in een specifiek rapport, welke als pdf-bestand per e-mail gedeeld kan worden met bijvoorbeeld een leidinggevende, technische dienst of politie.

Alle gegevens op één plek

In het platform zijn alle relevante objectgegevens zoals mededelingen, plattegronden, noodplannen en sleutel- en contactgegevens centraal door iedere medewerker te vinden. Wijzigingen werkt u slechts op één plek bij en zijn vervolgens zowel op desktop als smartphone beschikbaar.

Switch naar smartphone

Voor interne en externe rondes switchen beveiligers naadloos naar de mobiele app op een smartphone. Dankzij de beveiligde omgeving werken zij ook op dit device zorgeloos verder en hebben ze de beschikking over alle relevante objectgegevens om vervolgens:

  • Rapportages incl. foto’s te maken
  • Checkpoint routes te lopen a.d.h.v. NFC tags, bar- of QR codes
  • Alarmen van het object(terrein) op te volgen

Overzichtelijke rapportages naar opdrachtgevers

Van alle activiteiten, zoals registraties in het logboek, bezoekersregistraties en gelopen controlerondes, worden complete en overzichtelijke rapportages gemaakt die u geautomatiseerd naar uw opdrachtgevers kunt e-mailen. Of u geeft hen de beschikking over een klantenportaal, waarin zij een overzicht met geplande- en uitgevoerde taken en opgevolgde alarmen van hun object(en) vinden. Tevens kunt u managementrapportages genereren van bijvoorbeeld het aantal logboekmeldingen per categorie of dagrapportages uitdraaien waarin alle activiteiten en rapportages van één object gebundeld zijn.

Ga voor meer informatie over objectbeveiliging naar onze productpagina.